top of page

Stereolithography (SLA)

תהליך ה-SLA בונה חלקים מדויקים באמצעות שכבות דקות ומבני תמיכה מורכבים. לייזר שמייצר קרן קטנה של אנרגיית אולטרה סגול (UV) מועבר על ידי מערכת הסריקה האופטית של המכונה על פני מיכל של פולימר נוזלי רגיש לאור, ובונה את החלק שלך שכבה אחר שכבה. כאשר קרן ה-UV באה במגע עם הפולימר, היא מתקשה ליצירת החלק.

לחלקי סטריאוליתוגרפיה יש גימור פני שטח מעולה וטולרנסים הדוקים, החומרים המשמשים הם פוטו-פולימרים בעלי ביצועים גבוהים שהונדסו כדי לשמש כאב טיפוס פונקציונלי, כלים, מוצרים ו-JIGS.

לאחר ההדפסה, ניתן לעשות עיבוד משלים לחלקי ה-SLA בשיטות שונות של צביעה, סימון בליזר, שיוף או התזת חול כדי לייצר את החלקים באיכות הדרושה לפרויקט.

במפעל שלנו יש לנו כרגע 6 מכונות SLA בדרגת ייצור:

3D Systems - 4X Viper Si2.

Raplas - 700HD+. 

RPS - Neo450e


נפח בנייה מקסימלי אפקטיבי: 700 מ"מ x 700 מ"מ x 420 מ"מ.

אנו מעבדים את החומרים הבאים במערכות SLA שלנו:

Somos Watershed 11122 XC

Somos Taurus

Somos Protogen 18420

Somos PerForm

Somos 9120

3D Systems Accura Xtreme Grey

Somos® EvoLVe 128

bottom of page