top of page

Micro-Stereolithography (μSLA)

תהליך סטריאוליטוגרפי זה בונה חלקים מדויקים באמצעות שכבות דקות ומבני תמיכה מורכבים. מקור אור שמייצר וממקד מטריצה קטנה של אנרגיית אולטרה סגול (UV) בפולימר נוזלי רגיש לאור, בונה את החלק שלך שכבה אחר שכבה.

לחלקי מיקרו-סטריאוליטוגרפיה (μSLA) יש גימור פני שטח מעולה וטולרניס הדוקים, החומרים המשמשים הם פוטו-פולימרים בעלי ביצועים גבוהים שהונדסו כדי לשמש כמוצרים, אבות טיפוס פונקציונליים, כלים ו-JIGS .

לאחר ההדפסה, ניתן לעשות עיבוד משלים  בשיטות שונות של צביעה,סימון לייזר, שיוף או התזת חול כדי לייצר את החלקים באיכות הדרושה לפרויקט.

במפעל שלנו יש כיום שתי מכונות 3D Systems Figure4 המייצרות חלקים בגובה שכבה של 10-50 מיקרון במגוון רחב של חומרים למגוון רחב של יישומים


נפח בנייה מרבי אפקטיבי: 196x70x124 מ"מ.

אנו משתמשים בחומרים הבאים במערכות μSLA שלנו:

3D Systems Pro Black 10

3D Systems Hi Temp 300

3D Systems Med Amb 10

3D Systems HT150 Flame Retardant

3D Systems Tough White 60

חומרים אחרים זמינים לפי דרישה.

bottom of page