top of page

Fused Deposition Modeling (FDM)

חלקים המיוצרים בשיטת FDM נבנים על ידי אקסטרוזיה של חוט פולימר תרמופלסטי ברמה גבוהה, כגון ASA, ABS, ULTEM, ומציעים חלקים פונקציונליים חזקים הן לדיגום מהיר והן לייצור.

טכנולוגיה זו משמשת בעיקר לייצור חלקים בינוניים עד גדולים, כלים וג'יגים חזקים ועמידים עם דיוק וחזרתיות טובה.

במפעל שלנו יש כיום מכונת Stratasys Fortus 900mc, המייצרת חלקים בגובה שכבה של 0.127-0.5 מ"מ במגוון רחב של תרמופלסטיים.

שיטה זו יעילה מאוד בייצור של מעטפות וחלקים שאינם דורשים מבני תמיכה, היא גם מאפשרת ייצור חלקים בעלי מבנים פנימיים של חלת דבש לקבלת יחס חוזק למשקל גבוה והפחתת עלויות.

נפח בנייה מקסימלי אפקטיבי: 900 מ"מ על 600 מ"מ על 900 מ"מ.

bottom of page